Gutenberg-editor en Chrome-update 68: ben jij al voorbereid?

Wellicht heb je het al vernomen dat er twee grote veranderingen in aantocht zijn, of zelfs al een tijdje geleden geïntroduceerd zijn. Ten eerste zal een nieuwe WordPress-editor (nu nog te downloaden als plugin) genaamd Gutenberg de oude, vertrouwde WYSIWYG-editor van tinymce vervangen. Ten tweede komt er een Chrome-update aan, die het je vriendelijk doch dringend duidelijk zal maken wanneer blijkt dat je geen secure site hebt. Grote kans dat je hier al wat over gehoord hebt. Maar even het nieuws tot je nemen is in dit geval niet genoeg. Het is belangrijk dat je er op zijn minst even bij stilstaat en beseft wat de consequenties (kunnen) zijn.

Gutenberg, de nieuwe visuele editor

De basis van de huidige WYSIWYG (‘What You See Is What You Get’)-editor stamt alweer uit de jaren negentig dus het is hoog tijd voor een vernieuwing. Met de Gutenberg-plugin – niet toevallig vernoemd naar Johannes Gutenberg, die als uitvinder van de boekdrukkunst een revolutie in de uitgeverswereld ontketende – moet WordPress weer een stuk toegankelijker en praktischer worden. Vooral beginners, die nu steeds vaker hun toevlucht zoeken tot pagebuilders als Wix, Weebly of Squarespace, zullen met de nieuwe visuele editor van WordPress beter uit de voeten kunnen.

WordPress wil niet alleen de concurrentie aan kunnen gaan door middel van het lanceren van een soortgelijke editor. Nee, bedenker Matt Mullenberg wil nog een paar stappen verdergaan en Gutenberg echt future proof maken, met fijne functionaliteiten en veel gebruikersgemak. Het idee is dat de gebruiker meer vrijheid krijgt om de content naar wens aan te passen. De visuele opbouw van een site wordt steeds belangrijker voor de bezoeker en hier moet optimaal op ingespeeld worden.

Ander uiterlijk

foto password

Dat is allemaal goed nieuws – of dat kan het zijn – maar voor jou als WordPress-gebruiker is het op dit moment belangrijk om te weten dat je WordPress-omgeving er na de Gutenberg-update behoorlijk anders uit kan zien. Dit is geen reden tot paniek maar wel goed om te weten.

Updaten: een must

Of je nu hulp inschakelt bij de implementatie of niet, het belangrijkste is dat je altijd de laatste update uitvoert. Het niet tijdig updaten geeft altijd risico’s op gebied van veiligheid!

Stel je dit overigens te lang uit, dan loop je kans dat op den duur de hele infrastructuur zo verouderd is, dat onderdelen slecht of niet meer werken en een volledige update vrijwel onmogelijk is geworden.

Chrome 68: maak je site veilig!

Dan het volgende belangrijke actiepunt: het secure maken van de verbinding met je site! Google maakt steeds meer werk van het informeren van de gebruiker over de veiligheidsstatus van een website wanneer deze bezocht wordt. Steeds vaker krijgt de sitebezoeker het te zien als een een site niet encrypted is met TLS of SSL, en dus nog niet over is gestapt op de veilige ‘HTTPS’-structuur (waarbij de ’S’ staat voor ‘Secure’).

Nu gaat Google nog iets verder door ook ontwikkelaars er nadrukkelijk op te wijzen  dat hun site onveilig is. Daarom zul je bij de volgende Chrome-update – versie 68 om precies te zijn – de melding krijgen dat de verbinding niet ‘secure’ is. Met natuurlijk de implicatie dat je er toch wel snel aan moet gaan denken om dit te veranderen. En laten we wel wezen: dit is geen onredelijk verzoek.

Allemaal naar HTTPS

foto password

Waarom zou je het niet doen? Iedereen wil toch zo veilig mogelijk sites kunnen bezoeken en/of een veilige omgeving kunnen bieden aan klanten? Het is een kleine investering om je site te (laten) versleutelen, maar dan heb je er ook echt profijt van.

Naast gemoedsrust is er namelijk ook nog een ranking-belang. Google zal steeds vaker onversleutelde HTTP-sites lager gaan ranken dan hun veilige(re) HTTPS-concurrenten. Wat natuurlijk slecht nieuws is voor je onderneming (als je nog op HTTP zit).

En nu?

Wat betekenen bovenstaande updates nu concreet voor jou? Wat kun je precies zelf doen en is het nog nodig om hulp in te schakelen of advies in te winnen? Dat verschilt per update:

WordPress Gutenberg-update:
Zoals met alle WordPress-updates zullen we ook de Gutenberg-update gewoon direct doorvoeren bij onze Managed WordPress-klanten. Wat precies de implicaties zijn kunnen we nu echter nog niet inschatten. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat alles naar behoren blijft werken. Indien er grote aanpassingen gedaan moeten worden, nemen wij contact met je op en zullen in gezamenlijk overleg kijken wat de beste aanpak is.

Al onze overige klanten raden we aan ook stappen te ondernemen om de Gutenberg-update snel te installeren. Te lang wachten – of dit in het geheel verzuimen – zal op den duur problemen kunnen opleveren.

Chrome-update:
Onze Managed WordPress-klanten hoeven hierbij geen actie te ondernemen, aangezien hun sites al secure gemaakt zijn door ons en ze dus geen waarschuwing van Chrome zullen ontvangen.

Ben je een reguliere WordPress-gebruiker? Dan adviseren we je snel je site secure te maken door naar HTTPS te migreren. Uiteraard kan je ook het verzoek bij ons neerleggen om deze taak op ons te nemen.