Privacyverklaring

Wie zijn wij

Vmediagroep
Rijnlanderweg 736 ,
2132NL Hoofddorp,
kvk nummer: 53371607,
INGIBAN NL95INGB0004793699,
BTW. Nr: NL850856073B01

V mediagroep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. V mediagroep zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

V mediagroep gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Wanneer je bij ons een contactformulier invult, zijn jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij V mediagroep zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven op onze website.

Als je bij V mediagroep een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, je gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Beveiliging persoonsgegevens

Ter voorkoming van de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of van het verlies van persoonsgegevens hebben wij technische maatregelen geïmplementeerd. Deze omvatten onder andere versleuteling door middel van een SSL-certificaat en de installatie van een WAF (website firewall). Met behulp van deze instrumenten kunnen wij een beveiligingsniveau realiseren dat goed past bij de bescherming van de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je een gratis document downloadt maar niet op onze mailinglijst wilt komen, zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

Heb je ons een bericht gestuurd via ons contactformulier, dan zullen de gegevens die wij gebruiken om je te antwoorden binnen 1 jaar na ons laatste correspondentie-moment worden verwijderd.

Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen, moeten wij de gegevens in ons klanten-systeem tenminste 7 jaar bewaren. Als deze verplichting nier meer van kracht is, worden deze gegevens binnen 1 jaar door ons verwijderd.

Bovenstaande bewaarperiode geldt tenzij er andere wettelijke verplichtingen een rol spelen volgens welke de gegevens langer dienen te worden bewaard en/of beschikbaar dienen te worden gehouden.

Rechten

Je kunt ten alle tijden jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken. Wij zullen de verwerking van deze gegevens dan direct stopzetten. Alle door ons uitgevoerde verwerking van jouw gegevens vòòr de intrekking van deze toestemming blijft echter geheel in overeenstemming met de wetgeving.

Je hebt tevens het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren. Je kunt schriftelijk een verzoek doen om de persoonsgegevens die wij van je hebben en die wij verwerken in te zien. Als na inzage blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons wederom schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Andere rechten die je hebt zijn het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je verzoek zal binnen 4 weken na ontvangst in behandeling worden genomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Ons emailadres is: info @ vmediagroep.nl.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten is het nodig om gebruik te maken van systemen of diensten van derde leveranciers. Hierbij kan niet worden voorkomen dat de leverancier bij hoge uitzondering ook toegang heeft tot jouw gegevens. Derde partijen krijgen echter nooit toegang tot meer gegevens dan absoluut nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht. Bovendien is de medewerking van andere partijen altijd geregeld in contracten, waarin ook de procedures staan beschreven voor de manier waarop wij onze gegevens verwerken.

V mediagroep verkoopt je gegevens niet

V mediagroep zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. V mediagroepgebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij V mediagroepgeen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van V mediagroep, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”