Nieuwe Luxemburgse wet inzake terugvordering data loopt vooruit op de Nederlandse

Partners van V mediagroep staan in Luxemburg, een klein land met wetgeving die vergelijkbaar is met Nederland, maar die soms op de ontwikkelingen vooruit loopt. Met de effectuering van een nieuw wetsartikel die op 9 Juli van dit jaar van kracht werd, wordt het voor Luxemburg als eerste Europese land mogelijk om goed om te gaan met de vraag wat er gebeurt met de gegevens in het geval van een bedrijffaillissement van een cloud leverancier of hostingprovider. Het nieuw wetsartikel in de ‘Luxemburg Code of Commerce’ creëert het recht alle immateriële en niet- vervangbare roerende activa (lees data) terug te vorderen van een failliete onderneming, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

– Het failliete bedrijf is niet de juridische eigenaar van de gegevens, maar houdt deze vast  (lees, het failliete bedrijf is een hostingprovider, cloudleverancier of ander datastorage bedrijf).

– De eiser, het bedrijf of de particulier die data heeft staan bij hostingprovider, cloudleverancier of datastorage bedrijf, moet de gegevens hebben toevertrouwd aan de failliete vennootschap of is de juridische eigenaar van de gegevens.

– De gegevens moeten worden gescheiden van de overige immateriële en niet-vervangbare roerende activa van de vennootschap op het ogenblik van de opening van een faillissementsprocedure.

 

Deze voorwaarden versterken het feit dat de nieuwe regeling alleen geldt voor niet-vervangbare activa . Dit kan ook worden gezien als een uitnodiging om contractueel vast te leggen, wanneer gegevens worden toevertrouwd aan een derde (lees hostingprovider of cloudleverancier), dat de dienstverlener in de praktijk de data van haar klanten moet scheiden van haar eigen gegevens. Deze wet verduidelijkt ook dat de kosten in verband met het herstel van gegevens, vallen onder de verantwoordelijkheid van de eiser.

 

Dit nieuwe Luxemburgse wetsartikel is in eerste instantie ontworpen voor failliete cloud computing bedrijven. Het toepassingsgebied is echter breder en geldt voor alle gegevens toevertrouwd aan derden, met inbegrip van e-archivering service providers of onderaannemers die zijn toevertrouwd met immateriële zaken ten behoeve van hun opdrachtgever (softwareontwikkelaars, marketing en grafisch ontwerpers , reclamebureaus , etc.).

 

Dit nieuwe wetsartikel is een kleine stap naar een groter wettelijk kader rond cloud computing-diensten of datacenters en om het eigendom te garanderen van gegevens toevertrouwd aan een derde partij.

 

(Bron: www.monitorlegal.lu: artikel: New Luxembourg Law on the right to claim back data from bankrubt IT and cloud service providers)