WordPress beheer

U managed de content, wij managen de updates, de backups en de security

WordPress Beheer

Voor elke organisatie die het wilt uitbesteden, uit z’n jasje groeit of er eigenlijk geen tijd meer voor heeft; WordPress Beheer neemt u het stelselmatig updaten en ‘backuppen’ van uw site(s) uit handen en controleert gelijk of belangrijke functies nog goed werken. Bovendien zorgt u met WordPress Beheer voor veiligheid en bescherming tegen software die de kwaliteit en continuïteit van uw site(s) ondermijnt.

Waarom WordPress Beheer?

Ontwikkelaars die voortbouwen op het WordPress platform willen hun programma’s zo veilig mogelijk houden. Zij willen hun software niet alleen ontwikkelen om bijvoorbeeld nieuwe functionaliteit toe te voegen, zij ‘moeten’ hun software blijven aanpassen omdat malware zich telkens opnieuw uitvindt. Het gevolg; steeds weer nieuwe beveiligingsupdates en niet alleen voor de ‘core’ van het Content Management Systeem zelf. Op zich is het installeren van deze updates niet zo ingewikkeld, u moet het alleen wel op gezette tijden doen. Dit continue proces van WordPress Beheer blijkt in de praktijk onvoldoende serieus te worden genomen of goed georganiseerd te zijn bij zowel kleine als grotere organisaties. ‘Dat doen we als het ons uitkomt’ is het adagium. Twee maanden later zijn de meest noodzakelijke beveiligingsupdates nog steeds niet geïnstalleerd.


Security – Voorkomen is beter (én goedkoper) dan genezen

Bots zoeken tegenwoordig naar de zwakke plekken in WordPress sites en kunnen enorme schade toebrengen aan vitale bestanden door malware software te installeren.  Het gevolg kan zijn dat uw site voor langere tijd uit de lucht is, dat Google uw site verwijdert uit de zoekresultaten of dat reguliere virusscanners van uw bezoekers uw site niet meer als betrouwbaar ervaren. Ook kunnen juist uw bezoekers worden geïnfecteerd met als gevolg blijvende imagoschade en alle problemen die daar weer uit voortkomen. WordPress Beheer verkleint de risico’s zo maximaal mogelijk door essentiële veiligheidsmaatregelen in te zetten en alle updates uit te voeren die voor uw site belangrijk zijn.


WordPress Beheer en praktische maatregelen


Het belang van het op gezette tijden ‘backuppen’ van een website begrijpt iedereen, maar niet elke organisatie doet dit al op een externe server. Ook extra wachtwoordbeveiliging om toegang te krijgen tot de backend van WordPress wordt nog steeds niet standaard toegepast. Deze en andere praktische maatregelen zijn standaard onderdeel van onze WordPress Beheer abonnementen.