Transitie naar de Cloud voor het MKB in een paar stappen

Hoe zorgt u als ondernemer dat de transitie naar de Cloud succesvol verloopt? Het aloude credo ‘bezint eer gij begint’...